ผลงาน: แสตมป์รักเมืองไทย

ผลงาน:
แสตมป์รักเมืองไทย

แสตมป์รักเมืองไทย

7-Eleven ประเทศไทย

เพื่อเพิ่มช่องทางของธุรกิจ เกมส์ วิจัยและพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Aug 2012 - Dec 2012

Technology:

Android, Game, Augement Reality, Motion Sensor, GPS, OpenGL, Web Services, Web API

Detail:

Android's Game, Information, and Entertain based application.