ผลงาน: การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับระบบภายใน

ผลงาน:
การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับระบบภายใน

การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับระบบภายใน

อเด็คโก้ ประเทศไทย

เว็บไซต์ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเดิม

Date:

Jun 2013 - May 2014

Technology:

.NET, ASP.NET, Visual Basic, MS SQL SERVER

Detail:

Internal Web-Based Performance Tuning.