ผลงาน: BKS-CARTE System

ผลงาน:
BKS-CARTE System

BKS-CARTE System

บางกอกโคมัตสุเซลส์

ระบบจัดการเพื่อองค์กร เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Mar 2017 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS, Windows AD, Google API, SAP

Detail:

BKS-CARTE เป็นระบบจัดการขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร และการจัดการเครื่องจักร ภายใต้การดูแลของ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด โดยจุดประสงค์ในการจัดทำระบบ BKS-CARTE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร, จัดการดูแลเครื่องจักรต่างๆ ให้กับลูกค้า เก็บประวัติข้อมูลการเข้าตรวจซ่อม รอบ PM เครื่องจักร การแจ้งเรื่องขอเคลม รวมไปถึงการติดตามเครื่องจักรผ่านดาวเทียม ระบบ BKS-CARTE ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการหลังการขาย และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ซึ่งสามารถเข้ามาดูประวัติเครื่องจักร และสามารถออก รายงานเครื่องจักรของลูกค้าเองได้