ผลงาน: BKS-CARTE System

ผลงาน:
BKS-CARTE System

BKS-CARTE System

บางกอกโคมัตสุเซลส์

ระบบจัดการเพื่อองค์กร เว็บไซต์

Date:

Mar 2017 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS, Windows AD, Google API

Detail: