ผลงาน: Travel Intervac

ผลงาน:
Travel Intervac

Travel Intervac

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ระบบจัดการเพื่อองค์กร วิจัยและพัฒนา เว็บไซต์

Date:

Oct 2021 - Present

Technology:

PHP, MySQL, CSS, AJAX, jQuery, Web API

Detail:

ระบบ Travel Intervac เป็นระบบการจัดการประวัติข้อมูลการฉีดวัคซีน และการจัดการการขอออกหนังสือรับรองการเดินทางไปต่างประเทศ (สมุดเล่มเหลือง และ สมุดเล่มเหลืองคาดดำ) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยจุดประสงค์ในการจัดทำระบบ Intervac คือใช้เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อมูล ของประชาชน ในการขอออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อใช้ในการเดินทาง ไปยังต่างประเทศ (International Vaccine Passport) และเป็นเอกสารยืนยันข้อมูลการฉีดวัคซีนของผู้เดินทางไปต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง