ผลงาน: Transport Order System

ผลงาน:
Transport Order System

Transport Order System

ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ระบบจัดการเพื่อองค์กร เว็บไซต์

Date:

Jul 2017 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS

Detail: