ผลงาน: E-Commerce Website

ผลงาน:
E-Commerce Website

E-Commerce Website

จูน คอสเมติก

เพื่อเพิ่มช่องทางของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ บัญชีและการเงิน เว็บไซต์

Date:

Mar 2015 - Mar 2016

Technology:

PHP, MySQL, Magento, AJAX, jQuery, CSS

Detail:

E-Commerce Website for sell Cosmetic Products, with Stock Management, and Order Tracking System.