ผลงาน: Part Purchase Online (PPO) System

ผลงาน:
Part Purchase Online (PPO) System

Part Purchase Online (PPO) System

คูโบต้า ประเทศพม่า

ระบบจัดการเพื่อองค์กร เพื่อเพิ่มช่องทางของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ บัญชีและการเงิน เว็บไซต์

Date:

Dec 2017 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS, Lightweight Website

Detail:

Part Purchase Online (PPO) System เป็นระบบสั่งซื้อสินค้า สำหรับคู่ค้า ภายใน บริษัท Kubota ประเทศพม่า โดยจุดประสงค์ในการจัดทำระบบ เพื่อใช้ในการเพิ่มช่องทาง และความสะดวกรวดเร็ว ในการสั่งซื้อสินค้าและอะไหล่จากคู่ค้า ภายในบริษัท Kubota ประเทศพม่า นอกจากนี้ตัวระบบยังช่วยในการจัดเก็บเอกสาร บันทึก Stock เข้าออกของสินค้า และแสดงรายงานสรุปข้อมูลการสั่งซื้อได้