ผลงาน: Fast-Renew System

ผลงาน:
Fast-Renew System

Fast-Renew System

นวพลาสติกอุตสาหกรรม

ระบบจัดการเพื่อองค์กร เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Dec 2016 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, IOS, Web API, AJAX, CSS

Detail: