ผลงาน: Knowledge Management System

ผลงาน:
Knowledge Management System

Knowledge Management System

นวพลาสติกอุตสาหกรรม

ระบบจัดการเพื่อองค์กร วิจัยและพัฒนา เว็บไซต์

Date:

Oct 2016 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS

Detail: