ผลงาน: WappWapp E-Commerce

ผลงาน:
WappWapp E-Commerce

WappWapp E-Commerce

สามารถ คอร์ปอเรชั่น

ระบบจัดการเพื่อองค์กร เพื่อเพิ่มช่องทางของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ บัญชีและการเงิน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

May 2016 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Payment Gateway, Android, IOS, Web API, AJAX, CSS

Detail: