ผลงาน: Stock & Purchase System

ผลงาน:
Stock & Purchase System

Stock & Purchase System

ทีบี คาวาชิม่า

ระบบจัดการเพื่อองค์กร บัญชีและการเงิน เว็บไซต์ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเดิม

Date:

Nov 2015 - Present

Technology:

PHP, MySQL, CSS, jQuery, AJAX

Detail: