ผลงาน: Daily Tasks

Daily Tasks

ทรู คอร์ปอเรชั่น

เพื่อการศึกษา เกมส์ วิจัยและพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Oct 2013 - Present

Technology:

Android, Game, Research

Detail:

Android's Game based application for autistic children: a joint collaboration between True Corporation and Autistic Foundation Thailand.