ผลงาน: Kare

Kare

ทรู คอร์ปอเรชั่น

เพื่อการศึกษา เกมส์ วิจัยและพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Aug 2015 - Present

Technology:

Android, iOS, Web API

Detail:

Android's and iOS's Game based application for autistic children: a joint collaboration between True Corporation and Autistic Foundation Thailand.