ผลงาน: Trace & Share

ผลงาน:
Trace & Share

Trace & Share

ทรู คอร์ปอเรชั่น

เพื่อการศึกษา เกมส์ วิจัยและพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Sep 2013 - Present

Technology:

Android, Game, Research

Detail:

Android's Game based application for autistic children: a joint collaboration between True Corporation and Autistic Foundation Thailand.