ผลงาน: True Coffee

True Coffee

ทรู คอฟฟี่

เพื่อเพิ่มช่องทางของธุรกิจ วิจัยและพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Dec 2013 - Present

Technology:

Android, GPS, Web Services, Web API

Detail:

Android's Information & Entertain based application. We provide news, beverages menu, shop location, favorite menu.